SIA “PILSBŪVE”, reģistrācijas Nr. 51203003021 (SIA firma ”BŪVE” – iepriekšējais nosaukums līdz pārreģistrācijai LR UR Komercreģistrā 01.11.2004.), izveidojusies 1993. gadā, apvienojoties divām specializētām celtniecības organizācijām – VENTSPILS REMONTU UN CELTNIECĪBAS PĀRVALDEI un ZVEJNIEKU SAVIENĪBAS SRAU būvorganizācijai. Uzņēmums tika reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1993.gada 11.februārī.

Izmantojot inženiertehniskā personāla pieredzi un zināšanas, amatnieku prasmi, sāka darbību tirgus apstākļos, kura jāvērtē kā veiksmīga.

Kopš 1993. gada SIA ”PILSBŪVE” katru gadu veic restaurācijas un celtniecības darbus Ventspils novadvēstures un mākslas muzeja būvobjektos.

Galvenais kritērijs – darbu veikšana atbilstoši ēkas stāvoklim, piedāvājot klientam optimālākos risinājumus.

Uzņēmuma pamatdarbība: Sabiedrisko, rūpniecisko, civilo ēku būvniecība, remontu, restaurācijas un renovācijas darbu veikšana un vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība.

Uzņēmuma klienti ir fiziskas un juridiskas personas, valsts, pašvaldības uzņēmumi, kuri vēlas saņemt pakalpojumus būvniecības jomā.

Uzņēmumam pieder: nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 9, palīgražošanas ēkas Lāčplēša ielā 5, kurā atrodas noliktavas, remontu darbnīcas, un citi nekustamie īpašumi, kuri ir nepieciešami būvniecības procesa nodrošināšanai.

Uzņēmumā vidējais strādājošo skaits: 85 cilvēku, tajā skaitā 7÷10 inženiertehniskie darbinieki.